Descobreix l'arqueologia i el mètode de treball cièntific: elabora hipotèsis, contrasta, verifica, i mentrestant excava i troba un munt d'objectes antics.

Som arqueòlegs! Els arqueòlegs: els detectius del passat!

Per què estudiar les restes materials? De l'excavació al Museu

Algunes societats antigues no ens han deixat cap escrit, per aquest motiu els arqueòlegs han d’estudiar les restes materials dels jaciments arqueològics amb la finalitat de reconstruir i explicar com vivien, què menjaven, o què caçaven els nostres avantpassats,

Les restes arqueològiques poden ser de molts tipus: Óssos, Ceràmiques, Fauna, Lític, Carbons, Vegetals, Metalls,...etc.

Com que hi ha molts tipus de restes els arqueòlegs treballen amb altres especialistes com: geòlegs, sedimentòlegs (sediments), biòlegs, palinòlegs (pol·len), antropòlegs, carpòlegs (fruits), etc., tots junts treballen en equip per reconstruir la vida del passat.

Així sabem què menjaven, com es vestien, quines eines feien servir, a on vivien, etc. Podem reconstruir la seva vida quotidana i reproduir-la.

A cada estrat hem de documentar TOT el que anem descobrint.

Recorda que en arqueologia les restes més modernes són a dalt i a messura que anem baixant i traient capes de terra anem trobant les restes més antigues!!

Som arqueòlegs! Un cop trobat i desenterrat ho estudiem al laboratori: neteja, estudi, dibuix, observació i reconstrucció de les peces.

Finalment, portem les peces al museu per a què tothom les pugui veure: fem exposicions, publicacions en revistes i diaris,etc. d'això en diem: difusió del patrimoni.

Descobrim la vida dels arqueòlegs en aquest taller perquè qui diu que aprendre no pot ser divertit?