consolidació muralla 1Les excavacions arqueològiques tenen com a objectiu aconseguir el màxim d’informació dels materials trobats durant el procés d’excavació. Un cop excavats els materials són classificats i  estudiats en els diferents laboratoris: fauna, ceràmiques, metalls, monedes, lític, granes, pintures, sediments,..,

Com veieu, en una excavació arqueològica hi col·laboren moltes disciplines entre les quals avui volem destacar la feina dels Conservadors-Restauradors dels Museus que tenen com a finalitat que els objectes recuperats no es deteriorin i garantir la conservació d’aquestes restes en el futur, ja sigui al museu o al jaciment in situ.

Qualsevol acció que realitzem sobre aquestes restes ho hem de fer seguint uns principis bàsics:

  • Intervenir el mínim possible sobre l’objecte,
  • Reconeixement fàcil dels afegits, que es pugui distingir allò que ha calgut afegir/reparar. Per exemple, en algunes edificacions caldrà fer aixecaments parcials per regularitzar els alçats i protegir les estructures originals
  • Reversibilitat dels tractaments.

Aquí podeu veure algunes tasques de consolidació dels murs del jaciment ibèric de Mas Castellar que estan realitzant l'equip de Mon Iber Rocs. A mesura que van descobrint nous nivells arqueològics han d'anar consolidant els diferents murs (cases, muralla,..,) recol·locant les pedres originals. Podeu veure, a les imatges,com han separat la part consolidada de la part original col.locant una tela de malla, així distingiu la part que ha sigut reparada.

consolidació muralla 4


Altres tasques dels conservadors-Restauradors dels museus és la de fer repliques dels objectes que estan exposats, Normalment, s'hi exposen objectes originals però el conservador-restaurador és qui decideix si la peça exposada és l'original o una còpia ja que hi ha restes molt delicades que necessiten un ambient controlat perquè no es facin malbé, com per exemple les pintures rupestres

En el taller de reproduccions us expliquem com fer-vos una rèplica amb una icona històrica. Ho poden tant els alumnes d'infantil com els adults, només heu d'estar atentns a l'esplicacions del monitor, mireu el resultats!!

reproducció i nen

 

reproducció venus