El Joc com a part de l'aprenentatge

Joc i Aprenentatge Com a éssers humans, el nostre procés d'aprenentatge és llarg, l'iniciem des que naixem i no parem d'aprendre al llarg de la nostra vida. Aprenem per imitació, aprenem memoritzant, aprenem dels errors, però se'ns dubte també aprenem quan juguem.

El joc no sempre és vist com un mitjà per aprendre, nosaltres creiem que no és només una activitat per distreure’s i de diversió sinó que te un valor educatiu que contribueix a la formació integral de l’infant i jove.

La importància del joc en la vida dels infants queda recollida en l’article 7 de la Declaració dels Drets de l’Infant: “L’Infant ha de gaudir plenament de jocs i recreacions, els qual han d’estar orientats a les finalitats que persegueix l’educació, la societat i les autoritats publiques s’esforçaran a promoure la satisfacció d’aquest dret”.

Si les experiències són positives, l’aprenentatge esdevé plaent i te tots els ingredients perquè els coneixements perdurin en el temps. Quan juguem l’estrès disminueix, i el nostre cervell genera oxitocina (plaer), endorfines (felicitat), dopamina (motivació) i serotonina (control de les emocions i estat d’ànim).

Joc i Aprenentatge A partir de les nostres reproduccions històriques i les zones ambientades, els infants i joves que fan estada a Ca n’Oliver recrearan i viuran en primera persona activitats que realitzaven els nostres avantpassats potenciant l’aprenentatge profund i habilitats com autonomia, la cooperació i la responsabilitat.

A través del joc experimentem, afrontem nous reptes i coneixements, treballem la motivació, l’empatia, i l’autonomia, exercitem la creativitat, aprenem a treballar en grup, a respectar les capacitats i habilitats dels altres, potenciem el pensament crític i la resolució de problemes.

Per això et proposem que si vols aprendre Història: Viu la història i aprèn el que no surt als llibres de text a ca n’Oliver.