Casa de Colonies "Ca n'Oliver" gestionada per l'empresa: CESTUCA, S.L. amb NIF B17255050, domiciliada a la carretera de la Pobla,2 de Pontós (17773), està constituïda a Espanya al registre mercantil de Girona, tom 2520, foli 30, fulla 26537 inscripció 1a., domicili social a la Carrereta de la Pobla, núm. 2.

Condicions d'ús de la web

L'usuari es compromet a fer un ús lícit dels serveis accessibles des d'aquesta Web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums, a les presents Condicions Generals, a les condicions particulars, i a mantenir el respecte als altres usuaris.

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d'aquesta Web.

En aquest sentit, l'Usuari/-a renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions que hi ha en el contingut d'aquesta Web amb finalitats il·lícites. Està expressament prohibit (a les presents Condicions Generals d'Ús, així com a les condicions particulars) utilitzar i fer ús de materials o informacions que resultin contraris als drets i interessos de CA N'OLIVER, els seus membres i/o tercers. L'Usuari/-a també renunciarà a: l'introducció i/o difusió de virus informàtics, danys informàtics, que es malmeti, sobrecarregui, inutilitzi o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions dels continguts del Lloc Web, dels sistemes d'informació o dels documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de CA N'OLIVER, dels seus membres o de qualsevol Usuari/-a d'aquesta Web.

En el cas de vulnerar o infringir qualsevol d'aquestes obligacions i condicions d'ús S'HAURÀ DE RESPONDRE davant de CA N'OLIVER, els seus menbres i/o tercers.

De caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant, CA N'OLIVER condiciona l'utilització d'alguns dels serveis al Previ emplenament del corresponent registre d'Usuari/-a, seleccionant l'identificador (ID o login) i la contrasenya que l'Usuari/-a es compromet a conservar i a fer servir amb la diligència deguda.

CA N'OLIVER assignarà l'identificador seleccionat per l'Usuari/-a, si aquest no ha estat prèviament seleccionat per un altre Usuari/-a. L'ús de la contrasenya és personal i intransferible. No està permesa la seva cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l'Usuari/-a haurà de prendre les mesures necessàries per la custòdia de la seva contrasenya, evitant l'ús de la mateixa per tercers. L'Usuari/-a és l'únic responsable de l'ús que es realitzi amb la seva contrasenya, amb completa indemnitat per CA N'OLIVER.

En el cas que l'Usuari/-a conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers haurà de posar en coneixement d'aquest fet a CA N'OLIVER el més aviat possible.